Nhân tố & Công cụ

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Nhiều thông tin thêm dưới dạng tổng quan ngắn về chính sách đối ngoại, kèm theo những đường link.

Các cơ quan đại diện ngoại giao

Đức có quan hệ ngoại giao với 195 nước và hiện diện trên khắp thế giới với 227 cơ quan đại diện, trong đó có 153 đại sứ quán. Đức cũng có cơ quan đại diện thường trực tại 12 tổ chức quốc tế.

diplo.de

 

Các tổ chức đa phương 

Đức đảm nhận trách nhiệm trong các tổ chức đa phương như Liên hiệp quốc (UNO), Liên minh châu Âu (EU), Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSZE), Hội đồng châu Âu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hoặc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

 

Quân đội Đức

Sau khi cải cách nội bộ, quân đội Đức có khoảng 180.000 binh sĩ thường trực, trong đó có 19.000 phụ nữ. Năm 2015 có 2.500 người thuộc các lực lượng vũ trang Đức được cử tham gia 16 sứ mệnh giải quyết khủng hoảng.

bundeswehr.de

 

Chuyên gia phòng ngừa bất đồng

Trung tâm về các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế (ZIF) đào tạo chuyên gia dân sự hoạt động tại những khu vực khủng hoảng và giới thiệu chuyên gia.

zif-berlin.org

 

Các cơ quan tư vấn chính sách đối ngoại 

Các cơ quan nghiên cứu chính sách đối ngoại và an ninh quan trọng là Tổ chức chính sách đối ngoại Đức (DGAP), Viện nghiên cứu toàn cầu và khu vực Đức (GIGA), Viện nghiên cứu hòa bình và bất đồng của bang Hessen (HSFK), Viện nghiên cứu hòa bình và chính sách an ninh (IFSH) và Viện khoa học và chính trị (SWP).

 

Các viện chính trị

Các viện chính trị gần gũi với các đảng CDU, CSU, SPD, Đảng Cánh tả, Liên minh 90/Đảng Xanh và FDP có văn phòng trên khắp thế giới. Các viện này dùng kinh phí từ ngân sách Liên bang hỗ trợ công tác đào tạo chính trị, phát triển kinh tế và đối thoại dân chủ trong các nước đối tác.

 

 

 

Related content