Giới thiệu về chúng tôi

Trang Web "Nước Đức quá khứ và hiện tại" mời bạn làm quen nước Đức hiện đại. Trang này cung cấp kiến thức cơ bản, sâu sắc và hỗ trợ định hướng - được thiết kế đặc biệt cho bạn đọc nước ngoài quan tâm đến những sự kiện xảy ra theo chu trình thời gian ở nước Đức, vượt ra ngoài những tin tức thường nhật ngẫu nhiên.

Phần ghi của nxb