Armed Conflict Survey 2015

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược London (IISS), số nạn nhân của các cuộc chiến tranh trong những năm qua đã tăng rõ rệt. Số lượng người chết trong các cuộc chiến tăng từ 56.000 người năm 2008 lên 180.000 người năm 2014, tuy chỉ nổ ra 42 cuộc xung đột vũ trang so với 63 cuộc năm 2008. Lần đầu tiên từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2 trong năm 2013 con số người tỵ nạn toàn cầu đã vượt quá 50 triệu người.