Phát triển bền vững

Nghị trình 2030 của Liên hiệp quốc muốn thúc đẩy phát triển bền vững trong những vấn đề quan trọng của tương lai
Nghị trình 2030 của Liên hiệp quốc muốn thúc đẩy phát triển bền vững trong những vấn đề quan trọng của tương lai Joerg Boethling
Chính sách phát triển của Đức muốn góp phần cải thiện điều kiện sống tại những nước đối tác, giảm nghèo và tăng cường dân chủ.

Chính sách phát triển của Đức là thành phần của một cơ cấu toàn cầu và của chính sách hòa bình muốn góp phần cải thiện điều kiện sống tại những nước đối tác. Mục tiêu của chính sách phát triển của Đức là khắc phục nạn đói nghèo trên khắp thế giới và tăng cường dân chủ và nhà nước pháp quyền. Đường lối và phương án thực hiện do Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang (BMZ) xây dựng. Trọng tâm chính trị và tài chính của hợp tác phát triển được đặt vào quan hệ hợp tác song phương với các nước đối tác. Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác phát triển nhà nước, Đức hợp tác với 50 nước đối tác trong những chương trình quốc gia do hai bên cùng thỏa thuận. Những chương trình đó có thể bao gồm tất cả các công cụ của quan hệ hợp tác phát triển nhà nước. Châu Phi là một khu vực trọng tâm, nhưng Đức cũng hợp tác mạnh mẽ với các nước châu Á, Đông Nam Âu và châu Mỹ Latinh.

picture alliance/ZUMAPRESS

Từ nay đến năm 2019 Đức sẽ tăng ngân sách tài chính cho hợp tác phát triển thêm 8,3 tỷ Euro. Như vậy năm 2016 hơn 0,4% GDP của Đức sẽ được chi cho hợp tác phát triển. So sánh trên bình diện quốc tế thì nước Đức với 16,25 tỷ US-Đôla chi hợp tác phát triển là nước tài trợ cho hợp tác phát triển chính thức lớn thứ 3 sau Mỹ và Anh. Thông thường các dự án được hỗ trợ bởi Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Ngân hàng tái thiết KfW với tư cách là các tổ chức thực hiện dự án tại các nước đối tác.

Nghị trình 2030 cho phát triển bền vững

Nghị trình 2030 cần phải trở thành khuôn khổ cho sự phát triển toàn cầu trong những năm tới và đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc cuối tháng 9.2015. Nghị trình 2030 thay thế những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của Liên hiệp quốc đã định nghĩa sự phát triển tại những nước đang phát triển và những nước công nghiệp mới cho giai đoạn từ 2000 đến 2015, tiếp tục theo đuổi và vượt xa những mục tiêu đó. 

Trong quá trình theo đuổi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tuy đến năm 2015 đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo trên toàn cầu và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục, nhưng gần 1,3 tỷ người vẫn sống chỉ với mức thu nhập ít hơn 1,25 US-Đôla mỗi ngày. Những vấn đề khác như tiêu thụ quá nhiều tài nguyên, biến đổi khí hậu gia tăng và hủy hoại môi trường, tỷ lệ thất nghiệp cao và những chênh lệch xã hội vẫn là những vấn đề cấp cách. Những mục tiêu mới được đề ra tháng 9.2015 dự kiến sẽ thúc đẩy một chuyển biến trên toàn cầu theo hướng phát triển bền vững hơn về kinh tế, sinh thái và xã hội và có kết nối với những tiền đề đã có. Chuyển biến này cần phải trở thành một nghị trình „phổ quát“, có nghĩa là có giá trị đối với tất cả các nước và trong 15 năm tới chuyển biến này cần phải vượt ra khỏi phạm vi hợp tác phát triển và tiếp cận một diện rộng các lĩnh vực chính sách: bên cạnh cuộc chiến chống đói nghèo còn cần phải bảo vệ trái đất - cơ sở của sự sống cho những thế hệ tương lai; các hệ thống kinh tế và các phong cách sống cần phải công bằng hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn, cần phải chống phân biệt đối xử bằng cách tăng cường các thể chế hiệu quả, bao gồm và dân chủ, tăng cường sự điều hành có trách nhiệm cao của chính phủ và tăng cường nhà nước pháp quyền. Để bảo đảm bền vững, hiệp ước tương lai đó còn cần một tiền đề „đa nhân tố“: bên cạnh chính phủ, các nhóm xã hội, giới kinh  tế và khoa học cần phải đóng những vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị trình 2030.

Related content