Nghị trình số hóa

Luôn luôn online: Mở rộng hạ tầng số hóa là một trong những dự án quan trọng nhất của Chính phủ Liên bang
Luôn luôn online: Mở rộng hạ tầng số hóa là một trong những dự án quan trọng nhất của Chính phủ Liên bang The New York Times/Redux/laif
Nền kinh tế Đức đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp thư tư. Chính phủ Liên bang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hóa.

Nền kinh tế đang đứng trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Do Internet thúc đẩy trong một quá trình chuyển đổi số hóa, thế giới thực và thế giới ảo hợp nhất với nhau thành một Internet của mọi điều. Quá trình số hóa tạo nên một thời điểm lịch sử cho công nghiệp và ngành kinh tế dịch vụ. Các giải pháp, chu trình và công nghệ được gộp lại dưới một khái niệm chung là công nghiệp 4.0 mô tả mức độ sử dụng cao của công nghệ thông tin và một mức độ kết nối dày đặc của các hệ thống trong các nhà máy. Nhiều công ty Đức đang trên đường tiến tới nền công nghiệp 4.0, mà  với nó quá trình kỹ thuật số của kỹ thuật chế tạo và cung ứng được đặc biệt thúc đẩy. Nhìn chung giới kinh tế dự tính rằng, cạnh tranh quốc tế về vị trí dẫn đầu công nghệ trong sản xuất sẽ tiếp tục gay gắt hơn. Chính phủ Liên bang tích chủ động hỗ trợ và kiến tạo quá trình chuyển đổi số hóa và vì thế đã đề ra một „Nghị trình số hóa“ với 7 lĩnh vực hành động. Nghị trình này bao gồm tất cả các lĩnh vực xã hội từ nhà nước đến kinh tế, văn hóa,  giáo dục đào tạo và khoa học. Quá trình chuyển đổi số hóa được nhận thức không chỉ là một quá trình công nghệ thuần túy, mà còn là một quá trình xã hội động chạm đến các vấn đề tự do và dân chủ, kể cả việc bảo vệ từng cá nhân.

dpa/Kembowski

Với „Nghị trình số hóa“, trong thời gian trung hạn nước Đức phải trở thành nhà cung cấp chính cho nền công nghiệp 4.0 và là đất nước tăng trưởng số hóa dẫn đầu châu Âu. Dựa trên những kịch bản tích cực, các khảo sát ước tính rằng, nhờ nền công nghiệp 4.0 đến năm 2025 sẽ đạt thêm được một tiềm năng tăng trưởng từ 200 đến 425 tỷ Euro. Trong đó công nghệ thông tin và viễn thông (IKT) là công nghệ tổng hợp sẽ đóng một vai trò then chốt. Hiện nay đầu tư vào công nghệ thông tin và viễn thông đã tạo nên 23% tổng tăng trưởng năng suất lao động. 900.000 người trong ngành này tạo ra doanh số 228 tỷ Euro. Như vậy Đức là thị trường quốc gia lớn thứ tư sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc và là thị trường công nghệ thông tin và viễn thông lớn nhất châu Âu.

Mở rộng cơ cấu hạ  tầng số hóa, đặc biệt các kết nối internet băng rộng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình số hóa. Mục tiêu là đến năm 2018 thiết lập được một hạ tầng băng rộng phủ khắp cả nước với tốc độ tải dữ liệu ít nhất 50 Mbit/s. Chính phủ Liên bang và giới kinh tế đã quyết định một gói đầu tư tổng thể gồm 10 tỷ Euro cho quá trình mở rộng hạ tầng băng rộng. Hiện nay 87% hộ gia đình đã có kết nối băng rộng. Đồng thời vẫn còn  những khác biệt giữa bang cũ và bang mới, cũng như giữa thành phố và nông thông trong cung cấp dịch vụ băng rộng. Năm 2015 có thể cung cấp cho gần hai phần ba hộ gia đình (64%) internet băng rộng với tốc  độ tải dữ liệu ít nhất 50 Mbit/s, thường là qua mạng cố định. Bốn phần năm hộ gia đình ở thành phố (82%) được kết nối với tốc độ hơn 50 Mbit/s, ở nông thôn là một phần năm hộ gia đình (20%). Tiêu chuẩn mạng di động LTE kết nối được với 92% hộ  gia đình.

Related content