Lịch sử

picture-alliance/akg-images

Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây

Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây.
picture-alliance/akg-images
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây: 1830–1848 Tháng Ba và Phong trào Nhà thờ Thánh Paul.
picture-alliance/akg-images
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây: 1871 Thành lập đế chế.
picture alliance/Photoshot
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây: 1914–1918 Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
picture-alliance/akg-images
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây: 1919–1933 Nền Cộng hòa Weimar.
picture-alliance/akg-images
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây: 1933–1945 Thời kỳ chủ nghĩa quốc xã.
picture-alliance/UPI
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây:1949–1990 Vấn đề „hai nhà nước“ của Đức.
picture-alliance/akg-images
Chủ đề
Chấm dứt Vấn đề Đức – Nhìn lại chặng đường dài hướng tới phía Tây.
picture-alliance/ZB
Chủ đề
Quá trình tái thống nhất không có tiền lệ trong lịch sử và là một quá trình nỗ lực của quốc gia.
dpa/Daniel Kalker
Chủ đề
Ngay từ khi ký Hiệp ước thống nhất, Berlin đã được xác định là thủ đô.
picture-alliance/ZB
Chủ đề
Từ ngày 3.10.1990 nước Đức được tái thống nhất. Cuộc cách mạng hòa bình của người dân CHDC-Đức đã làm sụp đổ bức tường chia cắt nước Đức thành miền Đông và miền Tây.