Tiên phong trong chính sách khí hậu

Năng lượng gió và quang năng là những nguồn cung cấp năng lượng tái tạo quan trọng nhất và rẻ nhất ở Đức
Năng lượng gió và quang năng là những nguồn cung cấp năng lượng tái tạo quan trọng nhất và rẻ nhất ở Đức picture-alliance/Keystone
Trên trường quốc tế Đức là một nước đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ khí hậu và là một nước khai phá trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo. Quá trình từ bỏ năng lượng hạt nhân đã được bắt đầu.

Thế kỷ 21 được coi là „Thế kỷ của môi trường”. Điều đó có nghĩa là những thập niên tới sẽ quyết định, điều kiện sống tự nhiên của những thế hệ tương lai trên trái đất sẽ thay đổi như thế nào. Nguy cơ chính trước hết là biến đổi khí hậu gia tăng mạnh mẽ hơn. Ở Đức từ lâu nay công cuộc bảo vệ môi trường và bảo vệ khí hậu có một vị thế rất cao. Trên trường quốc tế Đức là một nước đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ khí hậu và là một nước khai phá trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo.

dpa/Reinhardt

 

Với bước ngoặt năng lượng – quá trình cải tạo lĩnh vực năng lượng, Đức bỏ lại phía sau kỷ nguyên năng lượng hóa thạch-hạt nhân, tiến vào một tương lai của năng lượng bền vững. Trong bước ngoặt năng lượng đó có chương trình từng bước từ bỏ năng lượng hạt nhân đến năm 2022. Ngoài ra đến năm 2020 Đức muốn giảm lượng cacbonic phát thải 40% so với mức năm 1990, đến năm 2050 thậm chí giảm ít nhất 80%. Cuối năm 2014 đã đạt được mức giảm 27%.

 

Trên bình  diện toàn cầu Chính phủ Liên  bang cũng nỗ lực hoạt động bảo vệ môi trường, hợp tác trong các vấn đề năng lượng và nghiên cứu phát triển thân thiện với khí hậu. Đức là động lực trong Liên minh châu Âu và từ hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc ở Rio de Janeiro 1992 đã là nước đi tiên phong trong chính sách khí hậu quốc tế. Đức ủng hộ mục tiêu hạn chế trái đất không ấm lên quá 2 độ. Để đạt được mục tiêu đó cần phải giảm phát thải cacbonic từ 80 đến 90% trong các nước công nghiệp. Trong thời gian Đức là chủ tịch G7 năm 2015 các  quốc gia công nghiệp đã quyết định đẩy nhanh quá trình từ bỏ năng lượng hóa thạch. Trong thế kỷ này cần phải hoàn tất công cuộc „Phi cacbon hóa“. Ban thư ký Liên hiệp quốc giám sát việc thực hiện Công ước khung về biến đổi khí hậu có trụ sở tại Bonn.

 

Một môi trường lành mạnh – không khí trong lành, nguồn nước sạch, thiên nhiên đa dạng – là tiền đề cho một chất lượng sống cao. Từ năm 1994 bảo vệ môi trường đã là mục tiêu nhà nước được ấn định trong Luật cơ bản. Chỉ số chất lượng không khí và nguồn nước liên tục được cải thiện từ nhiều năm nay. Việc phát thải các chất độc hại như đioxit lưu huỳnh và ôxit nitơ đã giảm đi mạnh mẽ, một phần cũng nhờ đưa ra sử dụng thiết bị lọc trong các nhà máy điện chạy  bằng than và thiết bị xử lý khí thải trong ô tô. Mức tiêu thụ nước sạch bình quân đầu người cũng giảm đáng kể từ 140 lít xuống còn 120 lít mỗi ngày.

 

Đức theo đuổi chiến lược kết hợp tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong một nền kinh tế bền vững. Bên cạnh việc phát triển năng lượng tái tạo thì đòn bẩy trung tâm là tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, cũng như sử dụng một cách thông minh những nguồn tài nguyên tái tạo. Đó là một chiến lược với hai lợi ích. Một mặt sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khí hậu, mặt khác sẽ nảy sinh những lĩnh vực kinh doanh mới và tạo thêm chỗ làm mới.

Related content