Nhân tố & Công cụ

Soeren Stache/dpa
Thêm thông tin tổng quan ngắn về chủ đề nhà nước, chính trị, lịch sử thời gian, kèm theo những đường link.

Các đảng chính trị

Nước Đức là một nền dân chủ đảng phái. Trong Quốc hội Liên bang khóa 18 có đại diện của 5 đảng – CDU/CSU, SPD, Đảng cánh tả và Liên minh 90/Đảng Xanh. Bên cạnh đó còn có khoảng 25 đảng nhỏ với ảnh hưởng lên chính sách của liên bang bị hạn chế bởi quy định ngưỡng 5%. Tuy nhiên một số đảng đó có mặt trong quốc hội một số bang. Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) có nhiều đảng viên nhất (461.000 đảng viên). Đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo (CDU) có khoảng 459.000 đảng viên, đảng anh em của đảng này là Đảng CSU ở bang Bayern có 147.000 đảng viên (2014).

bundeswahlleiter.de

 

Công đoàn 

Liên hiệp các công đoàn Đức (DGB) gồm 8 công đoàn riêng rẽ và 6,1 triệu đoàn viên. 

Công đoàn riêng rẽ lớn nhất có 2,3 triệu đoàn viên là công đoàn kim khí IG. Công đoàn này cũng đại diện cho người lao động trong ngành ô tô. Quan điểm của các công đoàn có trọng lượng và ảnh hưởng trong các cuộc thảo luận chính trị.

dgb.de

 

Hiệp hội công nghiệp

Liên hiệp các hiệp hội công nghiệp Đức (BDI) là tổ chức trung ương của giới công nghiệp với 36 hiệp hội ngành và đại diện cho khoảng 100.000 doanh nghiệp.

bdi.de

 

Các phong trào xã hội

Từ những năm bẩy mươi nhiều người ở Đức đã tích cực hoạt động trong các nhóm về chính sách môi trường, các phong trào công dân và các tổ chức phi chính phủ. Hiệp môi trường và bảo vệ thiên nhiên Đức (BUND) là hiệp hội môi trường lớn nhất với nửa triệu hội viên.

bund.net

 

Thăm dò dư luận

Nhiều viện thăm dò ý kiến nghiên cứu thường xuyên không khí chính trị ở Đức. Các viện như infratestdimap, Allensbach, Forsa, Emnid và nhóm nghiên cứu bầu cử đặc biệt hiện diện trước các cuộc bầu cử, nhưng hàng tuần cũng cung cấp những chỉ số thái độ của dư luận.

Related content