Tham gia đa dạng

Những cơ chế dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý hay được áp dụng hơn ở cấp địa phương
Những cơ chế dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý hay được áp dụng hơn ở cấp địa phương David Baltzer/Zenit/laif
Tích cực hoạt động trong các đảng là cách tham gia kinh điển, nhiều thanh niên sử dụng khả năng tham gia trong các nhóm xã hội dân sự.

Các đảng chính trị được ưu tiên một vị thế trung tâm và đặc quyền trong hệ thống chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức. Điều 21 Luật cơ bản quy định „Các đảng tham gia quá trình tạo lập ý nguyện chính trị của nhân dân“. Như vậy với quy định này là nghĩa vụ phải thực thi dân chủ trong nội bộ mỗi đảng: chủ tịch đảng, các ban đảng và các ứng cử viên được bầu kín trong các đại hội đại biểu đến từ các đảng bộ cơ sở. Để tăng cường dân chủ trong nội bộ đảng, mới đây các đảng khi đưa ra các quyết định quan trọng đã trực tiếp hỏi ý kiến của các đảng viên. Ý kiến của đảng viên đảng SPD đối với Hiệp ước liên minh 2013 có ý nghĩa quyết định đối với việc thành lập một chính phủ liên minh với các đảng CDU/CSU. Trong cốt lõi của mình các đảng vẫn là những hình thức thể hiện của xã hội, tuy các đảng đang mất đi lực hút. Các đảng CDU/CSU và SPD có  tổng cộng khoảng 1 triệu đảng viên, chiếm 1,7% tổng số gần 62 triệu cử tri. Tỷ lệ tham gia bầu cử cũng có xu hướng giảm. Trong khi tỷ lệ tham gia bầu cử trong những năm bẩy mươi và tám mươi liên tục cao và cao nhất cho đến nay (91,1% năm 1972) thì tỷ lệ tham gia bầu cử Quốc hội Liên bang năm 2009 và 2013 chỉ là 70,8% và 71,5%. 

picture alliance/ZB

Đối với thanh niên các khả năng tham gia ý kiến trong các nhóm sáng kiến của xã hội dân sự hoặc các tổ chức phi chính phủ thường hấp dẫn hơn. Truyền thông xã hội như là những diễn đàn của các hình thức thể hiện và hoạt động ngày càng trở nên quan trọng hơn. Người dân cũng tham gia vào chu trình chính trị thông qua các quy trình dân chủ trực tiếp như trưng cầu dân ý. Tại các bang và cấp địa phương các khả năng dân chủ trực tiếp được thực thi nhiều hơn và được công dân sử dụng nhiều hơn trong những năm qua.

Related content