Đa dạng làm phong phú hơn

Cơ cấu dân số biến đổi đặt đất nước trước những thách thức to lớn
Cơ cấu dân số biến đổi đặt đất nước trước những thách thức to lớn Gregor Hohenberg/laif
Đức là là một đất nước cởi mở ra thế giới, mang dấu ấn của chủ nghĩa đa nguyên các phong cách sống. Sự biến đổi cơ cấu dân số sẽ có một vai trò to lớn trong những năm tới.

Nước Đức với dân số khoảng 81,1 người là quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu. Đất nước hiện đại, cởi mở ra thế giới đã phát triển thành một nước nhập cư quan trọng. Hơn 16,4 triệu người ở Đức có nguồn gốc di cư. Hiện nay Đức thuộc những nước có những quy định nhập cư tự do nhất. Theo kết quả một cuộc khảo sát năm 2014 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thì Đức là nước được người nhập cư ưa thích nhất sau Mỹ.

picture alliance/blickwinkel/Ziese

 

So sánh trên bình diện quốc tế, đa số người sống ở Đức có một mức sống cao và có những không gian tự do thích hợp để tự kiến tạo cuộc sống của mỗi người. Trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người năm 2014 của Liên hiệp quốc Đức đứng thứ 6 trong số 187 nước. Trong bảng xếp hạng chỉ số thương hiệu quốc gia (Nation Brands Index) năm 2014 về hình ảnh và uy tín của 50 nước Đức đứng thứ nhất – cũng vì những giá trị tốt đẹp của nước Đức trong các lĩnh vực chất lượng sống và công bằng xã hội. Nước Đức nhận thức được là một nhà nước xã hội và ý thức được việc che chở tất cả công dân là nhiệm vụ hàng đầu.

 

Xã hội mang dấu ấn của một chủ nghĩa đa nguyên các phong cách sống và của sự đa dạng của những dấu ấn sắc tộc và văn hóa. Những hình thức sống mới và thực tế sống mới thay đổi cuộc sống xã hội thường nhật. Người nhập cư làm đất nước phong phú hơn với những triển vọng và kinh nghiệm mới. Thái độ của xã hội là cởi mở và chấp nhận những hình thức sống khác trước và những định hướng tình dục khác nhau. Quá trình bình đẳng nam nữ được tiếp tục, sự phân chia vai trò theo truyền thống bị phá vỡ. Những người khuyết tật ngày càng tham gia mạnh mẽ hơn vào cuộc sống xã hội. 

 

Có lẽ không có một sự phát triển nào trong tương lai tạo dấn ấn mạnh mẽ lên nước Đức như sự biến đổi cơ cấu dân số. Từ cuối thập niên 90 tỷ lệ sinh đã luôn thấp ở mức 1,4 con một phụ nữ, đồng thời tuổi thọ gia tăng. Đến năm 2050 dân số Đức dự kiến sẽ giảm đi 7 triệu người. Tỷ lệ người cao tuổi gia tăng đồng thời đặt các hệ hệ thống an sinh xã hội trước những thách thức mới.

 

Sự biến đổi kinh tế xã hội trong những năm qua đã làm nảy sinh những rủi ro xã hội mới ở Đức và dẫn đến tình trạng phân hóa mạnh mẽ hơn trong xã hội theo các điều kiện kinh tế trong cuộc sống. Tuy năm 2014 có ít người thất nghiệp như gần đây nhất năm 1991 – trung bình 2,7 triệu người, nhưng đồng thời cứ sáu người ở Đức thì có một người bị nghèo túng đe dọa, đặc biệt là thanh niên và những người độc thân nuôi con. Giữa Đông và Tây vẫn còn những khác biệt xã hội.

Related content