Lĩnh vực tiềm năng

Ngành kinh tế văn hóa và sáng tạo kết nối các lĩnh vực kinh tế truyền thống, các công nghệ mới và các hình thức thông tin và
giao tiếp mới. Tại Đức ngành kinh tế này bao gồm 12 lĩnh vực: kinh tế âm nhạc, thị trường sách, thị trường nghệ thuật, kinh tế điện ảnh, phát thanh-truyền hình, nghệ thuật trình diễn, kiến trúc, thiết kế, thị trường báo chí, thị trường quảng cáo, phần mềm/trò chơi điện tử, những lĩnh vực khác.

Nguồn: 
BMWI/destatis
Nguồn: 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Nguồn: 
BMWI/Statistisches Bundesamt