Thường nhật số hóa

Sử dụng Internet di động và sử dụng thiết bị di động đầu cuối gia tăng rõ rệt ở Đức. Với sự gia tăng sử dụng dữ liệu di động thì những đòi hỏi công nghệ đặt ra đối với cơ sở hạ tầng mạng cũng gia tăng. Các khảo sát cũng cho thấy, từ lâu nay số lượng người sử dụng Internet chỉ còn tăng rất ít.

Nguồn: 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2014
Nguồn: 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2014
Nguồn: 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2014