Deutsche Welle

(DW) là đài phát thanh, truyền hình đối ngoại nhà nước của Đức và là thành viên của ARD (Hội các đài phát thanh, truyền hình công lập của Cộng hòa Liên bang Đức). DW phát sóng bằng 30 thứ tiếng, cung cấp chương trình truyền hình (DW-TV), phát thanh và Internet (dw.de), cũng như chương trình phát triển truyền thông quốc tế trong Học viện DW. Năm 2015 đài đối ngoại này đã bắt đầu phát chương trình 24 giờ hàng ngày bằng tiếng Anh.