CỘT MỐC

1945

Sau giai đoạn thống trị của chế độ Quốc xã, lúc đầu ở Đức xuất hiện cái gọi là các tờ báo được cấp phép. Trong vùng chiếm đóng của Mỹ, ngày 01.8.1945 giấy phép đầu tiên được cấp cho tờ „Frankfurter Rundschau“.
dpa

1950

Sáu đài phát thanh, truyền hình Tây Đức ký tại Bremen một thỏa thuận về việc „Thành lập một Hội các đài phát thanh, truyền hình công lập của Cộng hòa Liên bang Đức“.
Goettert/dpa

1984

Tại Ludwigshafen bên sông Rhein „Công ty chương trình truyền hình cáp và vệ tinh“, viết tắt là PKS, bắt đầu phát sóng. Đó là giờ phút khai sinh của truyền hình tư nhân ở Đức.
Roland Witschel/dpa

1995

Sáu năm sau khi World Wide Web ra đời, tờ báo theo khuynh hướng tự do cánh tả „taz“ là tờ báo Đức đầu tiên lên mạng. Sau sự „khởi đầu“ đó, một cộng đồng „nhật báo số hóa“ đã phát triển nhẩy vọt.
Martin Schutt/dpa

1997

Khoảng 4,1 triệu công dân Đức trên 14 tuổi sử dụng các cổng truy cập Online mới, năm 2014 là 55,6 triệu người, tương đương với 79,1% người trên 14 tuổi ở Đức.
Hubert Link/dpa

2018

Khoảng 28 triệu người ở Đức sử dụng Facebook. Kết quả một nghiên cứu của Viện Allensbach cho thấy 1 triệu người Đức thường xuyên dùng Twitter. Đứng đầu truyền thông xã hội là WhatsApp với hơn 35 triệu người sử dụng.
Lukas Schulze/dpa